Dołącz do e-Izby
Polski / English

Osobowość polskiej gospodarki cyfrowej 

„Osobowość polskiej gospodarki cyfrowej” jest konkursem Izby Gospodarki Elektronicznej towarzyszącym konkursowi „e-Commerce Polska awards”. W tamtym roku w I edycji - „Osobowością Polskiej Gospodarki Cyfrowej” została Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska. W tym roku nowością w konkursie będzie wybór „Osobowości Polskiej Regionalnej Gospodarki Cyfrowej”.  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 września.

Osobowosc polskiej gospodarki cyfrowej.jpg

Warunki Konkursu

Konkurs składa się z dwóch kategorii:

  • „Osobowość Polskiej Gospodarki Cyfrowej”,
  • „Osobowość Polskiej  Regionalnej Gospodarki Cyfrowej”.

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, działająca w branży gospodarki cyfrowej, nie wyłączając osób działających w administracji publicznej. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne, wymaga spełnienia poniższych formalności:

  • zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszanej do Konkursu oraz opis jej zasług dla rozwoju polskiej gospodarki cyfrowej lub rozwoju polskiej regionalnej gospodarki cyfrowej (do 500 słów),
  • zgłoszenie powinno być przesłane mailowo na adres: biuro@ecommercepolska.pl z dopiskiem w tytule: „Osobowość Polskiej Gospodarki Cyfrowej” lub „Osobowość Polskiej Regionalnej Gospodarki Cyfrowej”.

Zgłoszenia Uczestników do Konkursu można przesyłać do 1 września 2017 r.

Każdą osobę można zgłaszać do obu kategorii w konkursie.

Zgłoszenia do Konkursu będzie oceniać Jury składające się z członków Rady Izby Gospodarki Elektronicznej.

Skład Kapituły:

Przewodniczący kapituły: Justyna Skorupska, e-point SA

 Jurorzy.jpg

Ocena zgłoszeń będzie dokonywana w skali  od 1 do 5,  gdzie 5 oznacza najwyższą liczbę punktów. Laureatem każdej z kategorii zostanie ten spośród Uczestników, który uzyskał największą łączną liczbę punktów w swojej kategorii. W przypadku uzyskania przez Uczestników równej łącznej liczby punktów, o wyborze Laureata kategorii decyduje Przewodniczący Jury.

Harmonogram Konkursu

  1. od 30 czerwca 2017 r. do 1 września 2017 r. do godziny 23:59:59  - przyjmowanie zgłoszeń,
  2. od 4 września do 2017 5 września 2017 r. - weryfikacja zgłoszeń,

  3. od 6 września 2017 r. do 14 września 2017 r. do godziny 23:59:59 głosowanie Jury,

  4. od 14 września 2017 do 16 września 2017 r. - weryfikacja wyników przez audytora,

  5. 19 września 2017 r. - ogłoszenie Nominacji,

  6. 9 listopada 2017 - ogłoszenie Laureatów w kategorii Osobowość Polskiej Gospodarki Cyfrowej: centralnie oraz w kategorii Osobowość Polskiej Regionalnej Gospodarki Cyfrowej regionalnie - i wręczenie nagrody na uroczystej Gali Konkursu e-Commerce Polska awards 2017

Nominowanych w poszczególnych kategoriach poznamy 19 września, a zwycięzców 9 listopada podczas uroczystej gali w Hotelu Novotel w Warszawie.  

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ „Osobowość polskiej gospodarki cyfrowej” I.pdf